Formel 1 må en tur i politisk pitstop

Totalt urealistisk at tro kommunen kan nå at godkende et eventuelt Grand Prix til 2020, siger teknik- og miljøborgmesteren. Af Flemming Saug …


Totalt urealistisk at tro kommunen kan nå at godkende et eventuelt Grand Prix til 2020, siger teknik- og miljøborgmesteren.

Af Flemming Saugmann.

red@lokalavisen-va.dk.

Foto: Jan Sommer/Scanpix/Reuters.

 

Håbet lever, men hænderne er sænket en anelse hos erhvervsmanden Lars Seier Christensen og forhenværende videnskabs- og teknologiminister Helge Sander. De to initiativtagere bag Formel 1-visionerne i København i 2020

For selv om det offentlige Danmark efter deres hidtidige udmeldinger er meget interesseret i at få et Formel 1-løb til landets hovedstad, har de glemt at tage »misteltenen« ed … i form af Københavns Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

 

Mangler stadig en ansøgning

Hun har nemlig i weekenden meldt ud i Politiken, at de to fartglade eventmagere godt kan glemme alt om et Formel 1 løb i København i 2020, da det er en politisk og administrativ umulighed. Og samtidig henviser hun til, at hun endnu ikke har set skyggen af et ansøgningsmateriale, og derfor ikke kender de detaljerede krav til ruten. »Men min forvaltning vurderer, at afholdelsen af Formel 1 kan påvirke centrale dele af byen i op til ni uger. Og det er selvfølgelig helt uacceptabelt,« siger Ninna Hedeager Olsen til Politiken.

At borgmesteren ikke har set noget ansøgningsmateriale, bekræfter Helge Sander. »Og forklaringen er den enkle, at vi i marts måned skal have et møde med overborgmester Frank Jensen om arrangementet. Når det har fundet sted, ved vi også hvor vi står i hele projektet,« siger Helge Sander.

Men han lægger dog ikke skjul på, at den første udmelding fra borgmesteren kommer en anelse bag på ham. »Jeg skal ikke gøre mig klog på arbejdsgangen i Københavns kommune, men finder måske en eventuel sagsbehandling forbløffende lang. Men lad os nu se. Jeg synes bare det er ærgerligt at misse denne chance i 2020, nu hvor Tour de France ikke havnede her i Danmark.«

Mangler politisk behandling

Borgmesterens kategoriske politiske afvisning bygger hun på et notat fra sin egen forvaltning, hvor det fremgår at en såkaldt rammesætning skal gå forud for en egentlig politisk behandling i udvalget.

Rammesætningen, der skal vurdere de økonomiske, infrastrukturelle og lovgivningsmæssige konsekvenser af et Formel 1-løb, vil vare i 6 til 12 måneder.

Hvis arrangementet efterfølgende godkendes, vil en indstilling skulle sendes tre måneder i høring. Derefter anslår forvaltningen, at forhandlingerne mellem kommunen og Formel 1 om de retlige rammer »vil kunne vare op til 12 måneder«. Så summa summarum vil sagsbehandlingen strække sig langt ud over to år.

Noget andet er, at »Formel 1-forslaget« endnu ikke har været igennem en seriøs behandling i borgmesterens forvaltning, selv om det er her den hører hjemme.

Hvornår det sker er endnu uvist, da det også kan starte sin gang i Økonomiudvalget, for at se om det overhovedet har nogen gang på de københavnske gader.

Men ender det med at Borgerrepræsentationen godkender Formel 1, vurderes arrangementet at trække så »væsentlige ressourcer fra det normale myndighedsarbejde« i forvaltningen, at der vil skulle afsættes særlige midler i forbindelse med et budgetforlig.

Kommentarer

1