Følsomme oplysninger flyder frit omkring

Kommunens indsats for at beskytte borgernes fortrolige og følsomme oplysninger er stadig fuld af alvorlige fejl. Af Flemming Saugmann. red@l …


Kommunens indsats for at beskytte borgernes fortrolige og følsomme oplysninger er stadig fuld af alvorlige fejl.

Af Flemming Saugmann.

red@lokalavisen-va.dk.

 

Det er ikke kun hackere der kan snuse rundt i borgernes følsomme og fortrolige oplysninger.

Og heller ikke for dem er det svært at snage i hvad borgerne tror er dybt fortrolige oplysninger mellem dem og Københavns Kommune.

For det er ubehagelige resultater Borgerrådgiveren er kommet frem til efter en en netop afsluttet undersøgelse om kommunens indsats for at beskytte borgernes fortrolige og følsomme oplysninger imod uretmæssig brug og spredning.

Undersøgelsen angik logning af elektronisk sagsbehandling i it-systemer i Københavns Borgerservice, hvor der behandles følsomme og fortrolige personoplysninger.

Datatilsynets kontrol viste tilbage i november 2016, at der i 10 af 15 undersøgte kommuner var alvorlige fejl, mangler og brud på persondataloven.

Og nu bekræfter Borgerrådgiverens undersøgelse, at der er behov for en indsats også i Københavns Kommune.

 

Respekt for privatlivets fred

»Som i så mange andre kommuner arbejder vi fortsat på at efterleve persondataloven her 17 år efter, at den blev vedtaget. Men vi er ikke i mål. Vi er endda et stykke fra at være det,« siger borgerrådgiver Johan Busse om resultatet af den undersøgelse, han har iværksat på eget initiativ som et led i sit tilsyn med kommunen.

Og videre i sin rapport udtaler Borgerrådgiveren bl.a. kritik af manglende stikprøvekontrol af loggen i it-systemer til behandling af fortrolige og følsomme personoplysninger og ligeledes af manglende tilsyn med den stikprøvekontrol, der burde være foretaget.

 

Har manglet det store overblik

»Det er en del af kontrakten med borgerne, at vi håndterer deres personoplysninger på en betryggende og sikker måde med respekt for privatlivets fred, men undersøgelsen viser, at vi har manglet overblik over, hvilke it-systemer vi behandler følsomme data i, og hvordan vi sikrer, at oplysningerne ikke misbruges,« siger Borgerrådgiveren og fortsætter:

»Meget ser heldigvis ud til at være på vej i en rigtig retning og det omfattende arbejde, der p.t. lægges i kommunen med at gøre kommunen parat til den nye dataforordning, vil efter min vurdering bringe kommunen en hel del tættere på en betryggende håndtering af borgernes oplysninger.«

 

Kommentarer

1