Eleverne klædes på til at kunne begå sig online

‘Stærk på Nettet’ er fanfaren i nyt undervisningsforløb , der sætter fokus på søgning, kildekritik og god stil på nettet.   Af Flemming …


‘Stærk på Nettet’ er fanfaren i nyt undervisningsforløb , der sætter fokus på søgning, kildekritik og god stil på nettet.

 

Af Flemming Saugmann.

red@lokalavisen-va.dk.

Pr-foto.

De unge er digitalt indfødte; vokset op med sociale medier og kender til de nyeste teknologier før forældrene. Men imens medier og digitale teknologier konstant forandrer sig, er begreber som troværdighed og god opførsel konstante – og lige komplekse. Og her har de sammen brug for at finde fælles spilleregler og styrke deres digitale færdigheder.

Kommet på skoleskemaet

Det mener bibliotekar og projektleder for ’Stærk på nettet’, Sigrid Brix, og uddyber gerne, hvorfor hun er så glad for, at den digitale dannelse langt om længe er kommet på skoleskemaet:

»Biblioteket skal fremme oplysning og uddannelse, og vi har kompetencerne til det. Når eleverne lærer at bedømme den information, de hver dag bliver præsenteret for, bliver de bedre klædt på til at skelne skidt fra kanel og deltage i online fællesskaber.«

Undervisningsforløbet er udviklet af Københavns Biblioteker og Center for Digital Dannelse i samarbejde med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og målrettet 6.-10. klasse.

Styrke digitale færdigheder

Målet med forsøget og forløbet er at styrke elevernes færdigheder på nettet, lære dem at forholde sig kritisk til hjemmesider, det de deler, og at tænke over måden, de taler med hinanden

Og som en start gennemføres det i 40 skoleklasser her i efteråret, men da mange flere skoler er interesserede i at deltage bliver undervisningsforløbet en fast del af Københavns Bibliotekers tilbud,

Bibliotekar Sigrid Brix, oplyser videre, at undervisningsforløbet tager udgangspunkt i hjemmesiden wikidigi.dk lavet til formålet.

Måler elevernes styrker

Der har ikke tidligere været et lignende forløb til målgruppen – og som led i forløbet er der udviklet et digitalt værktøj, som måler, hvor stærk den enkelte elev er inden for emner som fx at søge, bedømme og dele på nettet. Elevens styrker kan efterfølgende sættes i spil med klassekammeraterne, der er stærke på andre områder.

 

Kommentarer

1